Villkor och personuppgiftspolicy

Allmänt

Bra-aw registrerar och behandlar dina personuppgifter vid biljettköp och registrering för nyhetsbrev via www.bra-aw.se.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal och samtycke.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra vår åtaganden gentemot dig, genom att till exempel leverera din biljett eller informera dig om nyheter och kommande aktiviteter.

Genom att lämna dina personuppgifter vid biljettköp eller registrering för nyhetsbrev:

– samtycker du till att vi behandlar dessa i syfte att tillhandahålla den tjänst som du beställt.

– samtycker du till att ta emot vårt nyhetsbrev med till exempel information om kommande aktiviteter.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev via direktlänk i varje utskick.

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar: namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med biljettköp  eller genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via www.bra-aw.se.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller praxis.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Bra-aw. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra medarrangörer till aktiviteterna, men lämnas aldrig ut till tredje part.

Samtycke

Genom att aktivt godkänna våra villkor på www.bra-aw.se samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via hej@bra-aw.se.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Bra-aw Ekonomisk Förening, organisationsnummer 769636-0473, +46 (0) 705-18 00 82, Herrgärdsgatan 8 722 16 Västerås, hej@bra-aw.se är personuppgiftsansvarig.

Revision 1.0 – 2018-05-15